Välkommen till Viati

På Viati är vi övertygade om att ödmjukhet i kombination med långsiktighet ger bättre lösningar. Precis som vi tror att erfarenhet löser problem om erfarenheten kombineras med ett annat tankesätt än när problemen skapades.

Aktuellt

2014-06-02 Nya medarbetare i Örebro

Mika Kuru och Mikael Sundberg är nya på Viati. Mikael och Mika kommer närmast från Sogeti och förstärker oss i Örebro.

2014-05-05 Ramavtal med Landstinget i Uppsala län

Viati har tecknat ramavtal inom Ledning och Styrning med Landstinget i Uppsala län. Ramavtalet gäller tre år med option på ytterligare ett år.

2014-04-22 Förlängda ramavtal

Tre av våra ramavtal har förlängts med 1 år. Det är våra ramavtal inom ITS med Trafikverket, resurskonsulter för IT-infrastruktur och IT-produktion med Försäkringskassan samt IT-konsulttjänster med Landstinget Dalarna.

Arbeta hos oss

Viati Dalarna växer och nu söker vi självgående och engagerade systemutvecklare och arkitekter.

Blogg

2013-01-15 Enklare webbutveckling med TypeScript

För att utveckla dynamiska och interaktiva webbapplikationer krävs oftast att man som utvecklare utnyttjar språket JavaScript. Problemet med JavaScript är dock att det har ett arv från mitten av 1990-talet och inte riktigt har hängt med i utvecklingen för att möta de krav som ställs på moderna programmeringsspråk.

Läs mer