Välkommen till Viati

På Viati är vi övertygade om att ödmjukhet i kombination med långsiktighet ger bättre lösningar. Precis som vi tror att erfarenhet löser problem om erfarenheten kombineras med ett annat tankesätt än när problemen skapades.

Aktuellt

2014-04-16 Ny medarbetare i Dalarna

Nils Berglund har börjat på Viati Dalarna. Nils kommer närmast från deltidsarbete på Atea samt studier.

2014-04-01 VD i Viati Stockholm

Farid BenHajji är ny medarbetare på Viati Stockholm, han tillträder rollen som VD. Farid kommer närmast från Knowit Net Value.

2014-03-19 Förlängda ramavtal

Lantmäteriet, Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har valt att förlänga sina ramavtal med Viati.

Arbeta hos oss

Våra kunders IT-miljö består i allt högre utsträckning av IT levererat som en tjänst i form av Cloud-lösningar, outsourcing med mera. Detta gör att säkerhetsfrågor inom IT blir allt viktigare hos våra kunder.

Blogg

2013-01-15 Enklare webbutveckling med TypeScript

För att utveckla dynamiska och interaktiva webbapplikationer krävs oftast att man som utvecklare utnyttjar språket JavaScript. Problemet med JavaScript är dock att det har ett arv från mitten av 1990-talet och inte riktigt har hängt med i utvecklingen för att möta de krav som ställs på moderna programmeringsspråk.

Läs mer