Välkommen till Viati

På Viati är vi övertygade om att ödmjukhet i kombination med långsiktighet ger bättre lösningar. Precis som vi tror att erfarenhet löser problem om erfarenheten kombineras med ett annat tankesätt än när problemen skapades.

Aktuellt

2014-09-15 Nya medarbetare i Dalarna och Stockholm

Emil Deckner och George Issa är nya medarbetare i Viati Dalarna och Viati Stockholm. Emil  och George kommer närmast från studier respektive Sogeti.

2014-09-08 Ramavtal med Bolagsverket

Viati har tilldelats ramavtal med Bolagsverket inom IT-konsulttjänster. Ramavtalet ersätter befintligt ramavtal (där Viati är en leverantör) från och med maj 2015 och gäller till april 2019 med en total volym på dryga 100 mkr.

2014-09-01 VD i Viati Sundsvall och ny medarbetare i Viati Dalarna

Mikael Bergvall tillträder som VD i Viati Sundsvall och Magnus Billvik är ny medarbetare i Viati Dalarna. Mikael och Magnus kommer närmast från Frontwalker respektive ÅF.

Arbeta hos oss

Viati växer och nu söker vi fler självgående och engagerade Projektledare, Systemutvecklare, Testare och Testledare som vill jobba med varierande kunduppdrag och vara delaktig att utveckla Viatis kontor i Sundsvall. Är du en person som tror på dig själv så tror vi på dig!

Blogg

2014-08-15 Du är ett vandrande varumärke

Framgångsrika, populära och eftertraktade personer. Hur gör de?

Läs mer