Välkommen till Viati

På Viati är vi övertygade om att ödmjukhet i kombination med långsiktighet ger bättre lösningar. Precis som vi tror att erfarenhet löser problem om erfarenheten kombineras med ett annat tankesätt än när problemen skapades.

Aktuellt

2015-02-18 Ramavtal med Stockholm Stad

Viati har tilldelats ramavtal med Stockholm Stad inom GIS.

2015-01-27 Ny medarbetare i Dalarna

Markus Sjöholm har börjat på Viati Dalarna. Markus kommer närmast från Sogeti.

2015-01-19 Ramavtal med Riksgälden

Viati har tilldelats ramavtal för IT-konsulttjänster med Riksgälden inom fem av sex kompetensområden. De kompetensområden Viati tilldelats ramavtal inom är:
- Ledning och styrning
- Systemutveckling
- Infrastruktur
- Arkitekter
- Test

Arbeta hos oss

Viati växer och nu söker vi fler självgående och engagerade Projektledare, Systemutvecklare, Testare och Testledare som vill jobba med varierande kunduppdrag och vara delaktig att utveckla Viatis kontor i Sundsvall. Är du en person som tror på dig själv så tror vi på dig!

Blogg

2014-08-15 Du är ett vandrande varumärke

Framgångsrika, populära och eftertraktade personer. Hur gör de?

Läs mer