Välkommen till Viati

På Viati är vi övertygade om att ödmjukhet i kombination med långsiktighet ger bättre lösningar. Precis som vi tror att erfarenhet löser problem om erfarenheten kombineras med ett annat tankesätt än när problemen skapades.

Aktuellt

2014-09-15 Nya medarbetare i Dalarna och Stockholm

Emil Deckner och George Issa är nya medarbetare i Viati Dalarna och Viati Stockholm. Emil  och George kommer närmast från studier respektive Sogeti.

2014-09-08 Ramavtal med Bolagsverket

Viati har tilldelats ramavtal med Bolagsverket inom IT-konsulttjänster. Ramavtalet ersätter befintligt ramavtal (där Viati är en leverantör) från och med maj 2015 och gäller till april 2019 med en total volym på dryga 100 mkr.

2014-09-01 VD i Viati Sundsvall och ny medarbetare i Viati Dalarna

Mikael Bergvall tillträder som VD i Viati Sundsvall och Magnus Billvik är ny medarbetare i Viati Dalarna. Mikael och Magnus kommer närmast från Frontwalker respektive ÅF.

Arbeta hos oss

Viati Örebro växer och nu söker vi självgående och engagerade systemutvecklare och arkitekter.

Blogg

2014-08-15 Du är ett vandrande varumärke

Framgångsrika, populära och eftertraktade personer. Hur gör de?

Läs mer