TILLBAKA

27

november
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Förlängning av ramavtal

Ytterligare att av de ramavtal vi har med Trafikverket har förlängts. Det gäller ramavtalet ”Konsulttjänster inom Trafikinformation väg och järnväg” som förlängts t.o.m. 2019-03-22.