TILLBAKA

25

augusti
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Fyra nya medarbetare

Under augusti har John Kaic, Peter Silverlycke, Lilian Westin och Martin Westman börjat på Viati. John förstärker oss i Sundsvall, Peter i Örebro och Martin i Stockholm. Lilian förstärker vår sälj- och rekryteringssida på övergripande nivå.