GÖTEBORG

KOMPETENS OMRÅDEN

Att möta kundens behov ligger alltid i fokus hos oss. Då vi har en mångfacetterad kompetens inom områden såsom IT-arkitektur, integration, infrastruktur, projektledning och test kan vi svara upp mot de önskemål som kunden efterfrågar. Vi ser alltid till att hålla oss i framkant och viktigt för oss är att ständigt utveckla våra egna kompetenser

Systemutveckling

Roller:
.NET utvecklare
Webbutvecklare
Databasutvecklare
GIS-utvecklare

Integration

Specialist på integration av geografisk information och annan information

IT-arkitektur

Roller:
Lösningsarkitekt
Mjukvaruarkitekt