VI* är

mer än

konsulter

Viati är en av Sveriges snabbast växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.
Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

MARKNADENS ATTRAKTIVASTE MODELL

Modellen bygger på att våra konsulters tid är viktigast – de kan fokusera på att göra ett bra jobb medan andra på Viati hanterar resten, allt ifrån försäljning till administration.

80

20

Motorn i Viati är 80/20 modellen. Den bygger på att 80% av allt våra konsulter fakturerar går oavkortat till dem personligen. Resterade 20% tillfaller bolaget som täckningsbidrag och vinstutdelning. Dessa 20% täcker bland annat säljstöd, administration, avtal, utbildningsverktyg och presentationsmaterial.

VÅRA BYGGSTENAR

Kompetens

Vi tror på individer som tror på sig själva. Konsulter med gedigen erfarenhet, hög social kompetens och med ett driv att vidareutvecklas. Genom vårt fokus på att attrahera marknadens bästa kompetens och erbjuda bra verktyg för utveckling säkerställer vi den långsiktiga kundnyttan.

Växtkraft
Vi ser växtkraft som nyckeln till ett stimulerande arbetsklimat och en förutsättning för att ligga i framkant. Vi erbjuder våra medarbetare unika möjligheter till individuell kompetensutveckling och raka och enkla karriärvägar för den som vill utveckla en egen verksamhet. Viatis starka tillväxt är ett bevis på att det bara är den egna drivkraften som sätter gränserna.
Helhet
Styrkan sitter i helheten och arbetsprestation är bara ena sidan av myntet. Ett rikt privatliv är lika viktigt och vi tror att medarbetare i balans gör ett bättre jobb. Därför tar vi ansvar för våra medarbetare och ger dem rätt förutsättningar till balans i livet. Vårt helhetsperspektiv avspeglar sig även i relationer med kunder och samarbetspartners där vi alltid eftersträvar ett nära samarbete och långsiktigt värdeskapande.

TILLVÄXT OCH DELÄGARSKAP

Viati har haft en stark tillväxt sen bolaget bildades och omsatte senaste räkenskapsåret (2016/2017) 208 miljoner kr. Vinstmarginalen har årligen legat över 10%, trots marknadsledande löner. Detta är möjligt tack vare konsult-branschens lägsta overheadkostnader. Exempelvis har vi endast 5 heltidsoverhead på 148 anställda. Utöver våra 150 anställda så har vi många projektanställda och underkonsulter.

Vi kan med stolthet konstatera att Viati har Soliditets respektive UCs högsta kreditrating (AAA och UC 5). Generellt sett krävs 10 års aktivitet för att ett bolag ska få AAA, Viati var ett utav två bolag som 2011 fick det i förtid (efter endast 5 år). Viatis framgång bygger på att våra medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i bolaget. Därför erbjuds alla medarbetare delägarskap. Viati ägs således till 100 % av våra medarbetare som också är verksamma inom företaget. Ägarskap är viktigt för att skapa rätt motivation och kan bli en betydande inkomstkälla utöver lönen. Den egentliga andelen av våra konsulters personliga arvoden är därför högre än 80 %. För mer info kring marknadens konkurrenskraftigaste modell se 80/20 modellen.


KONCERNEN

Verksamheten i Viati-koncernen drivs i regionala dotterbolag. Dotterbolagen är för närvarande Viati Dalarna AB, Viati Göteborg AB, Viati Stockholm AB, Viati Sundsvall AB och Viati Örebro AB, men fler kommer det bli. Moderbolaget heter Viati Konsult AB. Alla bolagen samverkar nära och delar samma affärsidé, vision och kärnvärden.

Utöver Viati ingår även teknikkonsultbolaget MyVi som ett dotterbolag i koncernen.