VI*

LEVERERAR

Vi* är inte bättre än vår senaste leverans och vi strävar alltid efter att leverera bestående resultat som överträffar våra kunders förväntan. Vi tror på ett korslärande mellan olika branscher och företag. Uppdragen spänner mellan allt från statliga myndigheter, bank och försäkringsbolag, till spel- och modeföretag. Vi fokuserar på att leverera konkreta lösningar och våra återkommande kunder är beviset på vår förmåga att leverera kvalitet som består.

Långsiktiga samarbeten

Vi har samarbeten och ramavtal med många myndigheter och privata företag inom exempelvis transport, finans/bank, handel, industri och spel. Viati har fler egna ramavtal än liknande konsultbolag i Sverige. Detta beror främst på Viatis långsiktighet i kundsamarbetet och de fina leveranserna företagets konsulter gör. För att erbjuda våra kunder bästa tänkbara kompetens så samarbetar vi gärna med andra konsultbolag både i leveranser eller för att få ramavtal. Vi samarbetar även nära med produktleverantörer, t ex är vi Silverpartner med Microsoft. Viati har idag egna ramavtal med Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämden (CSN), Göteborg Stad, Försäkringskassan, Inköp Gävleborg, Landstinget Dalarna, Landstinget i Uppsala Län, Landstinget Västernorrland, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Riksgälden, Stockholms Stad, Sveriges Kommuner och Landsting Kommentus Inköpscentral (SKI), Statens tjänstepensionsverk (SPV), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Transportstyrelsen och Trafikverket. Via samarbeten med andra konsultbolag har vi bland annat ramavtal med Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet, SCB, Solna Stad, SVT, Sveriges Radio och Uppsala universitet.