TILLBAKA

6

oktober
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ramavtal med Landstinget Dalarna

Viati har tilldelats ramavtal med Landstinget Dalarna. Som enda leverantör tilldelades vi samtliga fem kompetensområden: Verksamhetsutveckling och strategi, Ledning och styrning, Systemutveckling och systemförvaltning, Informationssäkerhet samt Applikationspaketerare.