TILLBAKA

15

mars
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Ramavtal med Trafikverket

Viati har som en av fyra leverantörer tilldelats ramavtal med Trafikverket för konsulttjänster inom Trafikinformation väg och järnväg delområde Uppdragsledare.