SUNDSVALL

KOMPETENS OMRÅDEN

Viati Sundsvall är ett IT-konsultbolag inom systemutveckling och integration. Vi kombinerar teknisk spets med en förmåga att sätta oss in i och förstå våra kunders verksamhet.

Process och Affärsutveckling

Genom att erbjuda gedigen erfarenhet inom affärsutveckling och processer för genomförande, bidrar vi till att styra den kraft och kompetens som redan finns i företaget eller organisationen mot en gemensam målbild.

Vi tror att för att vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt företag måste företaget arbeta med kontinuerlig affärsutveckling. Vi hjälper er att ta fram vision, mål, strategi och planera er kontinuitet i en verksamhetsplan eller affärsplan.

Projektledning och Förvaltningsledning

Vi har lång erfarenhet av projekt och och förvaltning och kan driva, samordna eller hjälpa till att beställa projekt i er verksamhet eller företag.

Vi har lång erfarenhet av projektstyrning och modeller. Vi har gedigen erfarenhet av projektledning. Att införa agila arbetssätt i praktiken i er verksamhet och företag är något som vi har flertalet referenser inom.

Inom området erbjuder vi specialistkompetenser som projektledare, programledare, förändringsledare, utredare, projektcontroller, samordnare, kvalitetsansvarig, processutvecklare, agil coach m.fl.

 

Systemutveckling

Våra konsulter har lång erfarenhet inom sina områden, de har kompetens och erfarenhet av att lösa problem för det företag eller den verksamhet de arbetar inom. Vi arbetar inom Java och .Net baserad utveckling. Vi har flertalet certifierade utvecklare inom .Net och Java.