TILLBAKA

Fredrik Dahlén

Fredrik Dahlen
+4673-500 18 50
Sundsvall

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag sitter på Försäkringskassan i rollen som systemutvecklare.

Varför valde du att börja på Viati?

Jag kom från ett företag med samma löneupplägg men Viati ger mycket mer tillbaka till konsulterna plus delägarskap.

Vad är det viktigaste du utvecklat/lärt dig under din tid på Viati?

Att det inte är helt lätt att få ett nystartat kontor att växa. Men nu har vi börjat få upp farten.

Vad är det bästa med att arbeta på Viati?

Det bästa är att inom väldigt breda ramar kunna bestämma över ekonomiska saker och hur man disponerar sin tid.