TILLBAKA

Joe Hansson

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag har uppdrag på ett bolag som levererar ett öppet rikstäckande fiber- och kopparnät för telekomtjänster. I projektet har jag rollen som specialist inom GIS och spatiell datahantering med programvaran FME samt scrum-master för ett team med utvecklare och verksamhetsexperter.

Varför valde du att börja på Viati?

Förutsägbar och rättvis lönemodell med inkomst i relation till debitering och frihet i likhet med att vara egen företagare. Det bästa från att vara anställd och det bästa från att vara sin egen.

Vad är det viktigaste du har utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

Hur ett IT-konsultbolag ska se ut för att nå framgångar även under konjunkturnedgång och prispress.

Vad är det bästa med Viati?

Friheten. Jag tillåts fokusera till 100 % på mina uppdrag och styr över min egen utveckling och framtid samtidigt som jag erbjuds delägarskap och har inflytande.