TILLBAKA

Mattias Axelsson

MattiasA
+4673-539 39 06
Dalarna

Vilket uppdrag arbetar du i idag och vilken roll har du?

Jag jobbar inom TRISS/NTIS på Trafikverket där jag har hand om bland annat utvecklingen av telefoniprogramvaran som används på de olika trafikinformationscentralerna. Jag har även ansvarat för framtagning av mobilanpassade webbsidor för inrapportering av data som ligger till grund för trafikinformation till både allmänheten och yrkestrafiken.

Varför valde du att börja på Viati?

Jag hade gått från att jobba på ett litet företag till att hamna på ett stort bolag via förvärv och saknade den familjära känslan där man känner att individen kan göra skillnad, och dessutom kändes Viatis upplägg väldigt spännande.

Vad är det viktigaste du har utvecklat/lärt dig under tiden på Viati?

På Viati är allt väldigt öppet och det har gett mig stor insikt i hur företagande och företagsekonomi fungerar.

Vad är det bästa med Viati?

Den stora friheten att själv bestämma det mesta, och att vi har väldigt bra sammanhållning inom företaget.