TILLBAKA

7

juni
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Trafikverket förlänger ramavtal

Trafikverket förlänger ramavtalet gällande ”Resurskonsult inom IT-områden Infrastruktur och Applikationsplattform inklusive drift” ett år och gäller därmed t.o.m 2021-01-20.