TILLBAKA

18

augusti
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Två utvecklare till Viati Örebro

Anders From och Mats Särnholm är nya medarbetare på Viati sedan den första augusti. De kommer närmast från Headlight respektive Precio Fishbone och kommer att jobba som utvecklare på Örebrokontoret.