TILLBAKA

1

juni
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Viati Göteborg växer

Vi har värvat Peter Schön till Viati Göteborg. Peter kommer närmast från Semcon och är en fena på Integration, Testledning & Test av IT-system.