TILLBAKA

15

augusti
Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Viati Stockholm har fått förstärkning

Den första augusti började Mikael Porttila vid Viati Stockholm. Mikael arbetar som utvecklare och kommer närmast från Novatrox Consulting.