VI* TAR DIG TILL

NÄSTA NIVÅ

* Vi är IT-bolaget med ett vi-perspektiv i allt vi gör.

Det betyder att vi är nära dig och din affär, med rätt kunskap och rätt driv för din utveckling. Det betyder även att vi som organisation tar hand om våra konsulter och ger dem friheten och möjligheten till balans och utveckling. På så sätt kan våra konsulter fokusera på det de är bäst på; att utveckla din verksamhet med IT.

EFFEKTIVITET

KRÄVER BALANS

Vi har plattformen du behöver.

På Viati har vi utveckling i fokus för såväl våra konsulter som för våra kunder. Utifrån vår plattform driver våra konsulter sina uppdrag med kund medan andra på Viati hanterar resten, allt ifrån försäljning till administration. På så sätt kan våra konsulter fokusera på det de är bäst på; att leverera kvalitet och leva ett gott liv!

80

20

Marknadens Attraktivaste Modell

Modellen bygger på att våra konsulters tid är viktigast – de kan fokusera på att göra ett bra jobb medan andra på Viati hanterar resten, allt ifrån försäljning till administration.

kalkyl

 

PROVA OCH SE VAD VÅR MODELL INNEBÄR FÖR DIN INKOMST.

MARKNADENS
BÄSTA KOMPETENS

Våra konsulter har i snitt 12 års erfarenhet inom sina specialistområden och är ofta certifierade inom dessa. Utöver gedigen erfarenhet inom respektive område, värdesätter vi social kompetens och individuell driv- och utvecklingskraft. Kompetens är en central byggsten i värdeskapandet för våra kunder, vilket leder till långa och ömsesidigt lönsamma relationer.

 

REGIONER

Verksamheten i Viati-koncernen drivs i regionala dotterbolag. Dotterbolagen är för närvarande Viati Dalarna AB, Viati Göteborg AB, Viati Stockholm AB, Viati Sundsvall AB, Viati Örebro AB och Viati AS (vårt norska dotterbolag), men fler kommer det bli. Moderbolaget heter Viati Konsult AB. Alla bolagen samverkar och delar samma affärsidé, vision och kärnvärden.