Intern kompetensöverföring i Stockholm

Vi tycker att det är viktigt med kompetensöverföring inom företaget. På Viati Stockholm arrangerade vi en eftermiddag där vi passade på att lära oss mer om:
* Mobprogrammering och Parprogrammering med Jesper Hasselström
* IT räddar biodling med Rikard Qvarforth
* Blockchain Bitcoin med Gösta Jonasson
* Slajsa (Slice) Product Backlog Items med Daniel Andersson
* Ny IT i järnvägstrafiken för Sverige med Per Thorander