Vi syns i Computer Sweden

Vi omnämns i Computer Sweden! Som vi berättat tidigare har vi fått ramavtal på de områden som vi lämnade anbud på i Kammarkollegiets stora upphandling IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra.