Certifierad verksamhet

Nu är vår verksamhet certifierad enligt FR2000. FR2000 omfattar kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens i enlighet med krav i ISO 27001 för informationssäkerhet. Stort tack till Qvalify AB som genomförde certifieringen.