Erik Karlsson återvänder till Viati

Vi glädjer oss åt att Erik Karlsson återvänder till Viati efter en tid på SCB. Erik är systemutvecklare och är certifierad IT-arkitekt och kommer att arbeta vid Viati Örebro.