Förlängning av ramavtal

Ytterligare att av de ramavtal vi har med Trafikverket har förlängts. Det gäller ramavtalet ”Konsulttjänster inom Trafikinformation väg och järnväg” som förlängts t.o.m. 2019-03-22.