Förlängt ramavtal med Göteborg Stad

Viatis ramavtal med Göteborg Stad som omfattar områdena GIS samt Ledning och styrning har förlängts 2 år till 2018-11-30.