Förlängt ramavtal med Landstinget Västernorrland

Viatis ramavtal för IT-konsulttjänster med Landstinget Västernorrland har förlängts ett år till 2017-08-31.