Förlängt ramavtal med Region Uppsala

Viatis ramavtal med Regions Uppsala inom ledning och styrning har förlängts ett år och gäller nu till 2018-04-30.