Förlängt ramavtal med Riksgälden

Viatis ramavtal med Riksgälden som omfattar områdena Ledning och styrning, Systemutveckling, Infrastruktur, Arkitekter och Test har förlängts 1 år.