Förlängt ramavtal med Stockholm Stad

Viatis ramavtal med Stockholm Stad som omfattar området GIS har förlängts 1 år till 2018-01-31.