Fyra nya medarbetare

Under augusti har John Kaic, Peter Silverlycke, Lilian Westin och Martin Westman börjat på Viati. John förstärker oss i Sundsvall, Peter i Örebro och Martin i Stockholm. Lilian förstärker vår sälj- och rekryteringssida på övergripande nivå.