GÖTEBORG

KOMPETENS OMRÅDEN

Att möta kundens behov ligger alltid i fokus hos oss. Då vi har kompetens inom områden såsom IT-arkitektur, systemutveckling, integration, infrastruktur, projektledning och test kan vi svara upp mot de önskemål som kunden efterfrågar. Vi ser till att hålla oss i framkant och viktigt för oss är att ständigt utveckla våra egna kompetenser

Systemutveckling

Vi har god erfarenhet inom:
.NET utveckling
Webbutveckling
Databasutveckling
GIS-utveckling

Integration

Specialist på integration av geografisk information och annan information

IT-arkitektur

Roller:
Lösningsarkitekt
Mjukvaruarkitekt