Gott resultat vid inspektion av Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har inspekterat Viati utifrån hur företaget förebygger arbetsmiljöproblem utifrån främst psykosociala risker i arbetet. Granskningen resulterade i följande omdöme från Arbetsmiljöverket: Företaget har en mycket bra arbetsmiljö och ambitionsnivån är hög. Rutiner finns för att fånga upp arbetsmiljöfrågorna, både de psykosociala och fysiska arbetsmiljöriskerna.