Här finns vi!

Viati är ett växande IT-konsultbolag, verksamma inom bland annat systemutveckling, integration och IT-arkitektur. Men vi* är mer än så. Vår styrka är att vi ser till helheten – både hos våra medarbetare och kunder.
Vi har ett “vi” tänk i allt vi gör, vilket gör att vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Med vår branschkunskap, bland annat inom transport, spel, handel, bank och försäkring, hjälper vi våra kunder till bättre användarupplevelser och effektivare processer. Vi förstår hur våra kunder bäst kan dra nytta av de tekniker och trender som idag formar framtiden.

KONCERNEN

Verksamheten i Viati-koncernen drivs i regionala dotterbolag. Dotterbolagen är för närvarande Viati Dalarna AB, Viati Göteborg AB, Viati Stockholm AB, Viati Sundsvall AB, Viati Örebro AB och Viati AS (vårt bolag i Norge), men fler kommer det bli. Moderbolaget heter Viati Konsult AB. Alla bolagen samverkar nära och delar samma affärsidé, vision och kärnvärden.

Utöver Viati ingår även teknikkonsultbolaget MyVi som ett dotterbolag i koncernen.