VI SÄTTER

STANDARDEN

Vi tror på individer som tror på sig själva – konsulter med gedigen erfarenhet, hög social kompetens och ett driv att vidareutvecklas. Därför äger våra konsulter sin egen kompetensutveckling och på så sätt kan vi ligga i framkant inom IT-kompetens och vara uppdaterade på de senaste verktygen och teknikerna – skräddarsytt efter marknadens behov. På Viati strävar vi alltid högre för att skapa bästa möjliga resultat för våra kunder – –vi inspireras och utvecklas av våra kunders framgång.

 

VÅRA KONSULTER HAR I SNITT 12 ÅRS ERFARENHET INOM SINA SPECIALISTOMRÅDEN OCH ÄR OFTA CERTIFIERADE INOM DESSA. NEDAN GÖRS EN ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV VÅRA KOMPETENSER. UNDER RESPEKTIVE DOTTERBOLAG SÅ PRESENTERAS VÅR LOKALA KOMPETENS NÄRMRE.

 

Utveckling

Viati har många specialister med lång erfarenhet inom utveckling, både utvecklare och arkitekter. Viatis konsulter arbetar främst med utvecklingsplattformarna .NET och Java. Utvecklingen sker ofta agilt med verktyg och metodiker som Scrum och TDD.

Integration

I de flesta uppdrag Viati genomför innehåller lösningen någon form av integration mellan olika system. Viati har både arkitekter och specialister inom området. Vi har många konsulter som behärskar integrationsverktygen från bland annat Microsoft, exempelvis Biztalk, och IBM:s lösningar.

Infrastruktur

Vi hjälper våra kunder med att etablera effektiva och produktivitetshöjande lösningar inom kommunikation, samarbete och grupprogramvaror. Beroende på kundernas strategi och önskemål bygger vi kundens egen utrustning och/eller molnbaserade tjänster. Vi arbetar bl.a med lösningar från Microsoft och IBM.

Verksamhetssystem

Vi har specialister inom olika verksamhetssystem, allt från stöd- och analyssystem inom ekonomi, administration och BI (Business Intelligence), till GIS-lösningar (Geografiska Informations System) till branschspecifika lösningar som trafikinformations-, transportnät- och trafikledningssystem inom väg, järnväg och flyg.

Projektledning

Viati har projektledare med erfarenhet av att jobba i både stora och små projekt. Vi har stor kunskap om projektstyrning med olika modeller. Att införa agila arbetssätt i praktiken i våra kunders verksamhet/företag är något som vi har flertalet referenser inom.

IT- arkitektur

Viati har konsulter med lång erfarenhet av förstudier och utredningar inom IT-arkitektur. Ofta omfattar uppdragen både verksamhets- och IT-frågor vilket våra konsulter är vana vid. Våra arkitekter är certifierade och duktiga på olika teknikområden som integration, systemlandskap, infrastruktur, standardsystem och utveckling.

Process- och verksamhetsutveckling

Vi bidrar till att styra den kraft och kompetens som redan finns i företaget eller organisationen tillsammans med våra konsulters kompetens inom processer och verksamhet mot en gemensam målbild. Vi tror att ett attraktivt och konkurrenskraftigt företag, eller organisation, kontinuerligt måste arbeta med process- och affärsutveckling.