Hur skapar man effektiva samarbeten?

Kan man skapa effektiva samarbeten genom att öka tillit och förtroende? Hur kan man i så fall gå tillväga för att göra det? För att lära oss mer har hela Viatikoncernen varit på en inspirerande föreläsning med Lina Hedin från Add Insight och övat oss på detta. Och svaret är JA, genom hög tillit och förtroende kan man skapa mycket högre effektivitet i team och projekt.