VAD TJÄNAR DU PÅ ATT JOBBA 80/20?

TIMMAR

TIMPRIS

1 650 timmar är vårt snitt.

LÖN
PERSONLIG BUDGET

Dina intäkter

Din årsinkomst

Månadslön inkl. resultatlön

Pension och sjukförsäkring

Dator och mobiltelefon

Utbildning

Resor

Kontorsmaterial

Mobilabonnemang

Facklitteratur

Representation

Friskvård

80/20-MODELLEN