Johan Langeville är senaste tillskottet på Viati Örebro

Vi hälsar Johan Langeville välkommen till oss. Han är utvecklare och kommer närmast från Sogeti.