Kort rapport från JFokus utvecklarkonferens

Våra medarbetare Jesper Hasselström, Gösta Jonasson och Martin Westman har precis varit iväg på JFokus i Stockholm, Sveriges största utvecklarkonferens med fokus på framförallt nyheter i Java 9 och kringliggande språk. Konferensen hade stort fokus på reaktiv programmering vilket känns som det nya programmeringsparadigm som vi alla måste anpassa oss till nu. Något som gjorde intryck på våra medarbetare var framförallt Gojko Adzics föredrag ”Humans Vs. Computers” som var oerhört underhållande och tankeväckande och Dr. Sam Aarons fantastiska presentation av live-kodnings-synten Sonic Pi som ska lära barn att programmera.