Detektera järnvägsfordon med RFID

Kundens utmaning

Kunden vill ha ett system som skall kunna detektera järnvägsfordon med RFID (Radio-frequency identification) taggar och även kunna detektera fordon som saknar taggar. Externa aktörer skall kunna prenumerera på informationen och även hämta den när så önskas.

Projektet och Viatis bidrag

Viati har i projektet varit med från start, testat hårdvara i form av RFID-läsare och axelgivare, tagit fram arkitekturen, bidragit med systemutveckling och expertis. Flera upphandlingar har tagits fram i samarbete med kunden, bla för RFID-läsare, axelgivare och ett system för administrationen av RFID-läsarna. Viatis medarbetare har också starkt medverkat till att få igenom standarden för taggning av fordon inom järnvägen (RFID in Rail GS1) och utveckling av EPCIS standarden inom organisationen GS1 (mer info på http://www.gs1.se). Systemet är utvecklat i .NET och använder sig av flera olika tekniker, bla Biztalk Server ifrån Microsoft.

Lösningen och dess värde för verksamheten

Systemet möjliggör bättre uppföljning och underhåll av järnvägsfordon. Genom att informationen kopplas ihop med efterföljande system kan man på detta sätt enklare se trender och därigenom förhindra skador på infrastrukturen tidigare än förut. Vilket i sin tur leder till bättre och stabilare tågframföring i Sverige och vidare ut i Europa.
För externa leverantörer kan systemet bidra till bättre planering gällande gods och logistik, dessutom möjliggör systemet förebyggande underhåll av leverantörers fordon. Allt detta har resulterat i ett system som hanterar ett stort nätverk av RFID-detektorer och gett kunden en möjlighet att följa fordon inom landet och även vidare ut i Europa.