Effektiva leveranser av trafikinformation

”Systemet har förenklat och effektiviserat leveranserna av Trafikinformation till våra externa tjänsteleverantörer vilket inneburit bättre och fler trafikinformationstjänster för trafikanterna på våra vägar.”
– Mats Eltin, Trafikverket

Kundens utmaning

Kunden vill se att det skapas flera Trafikinformationstjänster och att det blir fler tjänster tillgängliga för trafikanterna. Kunden ville möjliggöra för externa aktörer att bygga Trafikinformationstjänster på det grunddata som Trafikverket producerar.

Projektet och Viatis bidrag

Projektet DATEX drivs av Trafikverket. Systemet är utvecklat i .NET och använder sig av Biztalk Server. Viati har i projektet arbetat med arkitektur, systemutveckling och expertstöd. Förvaltningen och vidareutvecklingen av systemet arbetar Viati också med. Viati har medarbetare som deltar internationellt i standardiseringsarbetet runt standarden, DATEX (mer info på www.datex2.eu).

Lösningen och dess värde för verksamheten

Lösningen tillhandahåller ett standardiserat gränssnitt som tjänsteleverantörer kan nyttja för att bygga tjänster alternativt integrera i egna lösningar. Detta möjliggör att den Trafikinformation som kunden producerar kan spridas på många olika sätt till trafikanten.