Effektivisering av produktion

För den tillverkande industrin så har vi har utvecklat och anpassat underhållssystem som hämtar in uppgifter om produktionsvolym, kvalitet och driftstörningar, samt skapar rapporter som ligger till grund för att analysera och förebygga kostsamma produktionsbortfall. Dessutom nyttjas det för att planera underhåll och produktion.