Etablering av projektkontor

”Viktigt för oss var att snabbt få igång Projektkontoret. Vi startade med att få viss grundfunktionalitet på plats och sedan har vi efterhand byggt på med mer funktionalitet. En framgångsfaktor i byggandet av Projektkontoret har varit det nära samarbetet som jag haft med projektledaren. Våra diskussioner har varit många och ambitionen har hela tiden varit att hitta den enkla lösningen. Projektkontoret är idag en viktig länk i byggandet av det nya ICT.”
– Christer Runsten, chef Projektkontoret Trafikverket ICT

Kundens behov

Antalet projekt ökade, de startades utan samordning och ofta på granska lösa grunder. Framdriften blev lidande då projektmedlemmarna tvingades att dela sin tid mellan allt för många projekt. Behovet av att få kontroll på projektportföljen var stort. För att få till en fungerande projekt- och portföljhantering beslöts det att etablera ett Projektkontor.

Projektet och Viatis bidrag

Projektet har bidragit till att det idag finns fungerande rutiner för projekt- och portföljstyrningen på ICT. Projektkontoret är länken mellan ICT’s ledning och projekten. Det ger underlag till ledningen som ger dem bättre förutsättningar att styra projektportföljen. Det ger också stöd till projektledarna som ger bättre förutsättningar att styra det enskilda projektet. Viati har bidragit med projektledning och verksamhetsutveckling till projektet.