Förbättrat beslutsunderlag

Inom bank och finans så har vi anpassat system för att hämta och analysera finansiell data i realtid för att ge bolagets mäklare ständigt uppdaterade beslutsunderlag samt publicerat information till sina externa kunder via Reuters och Bloomberg. Dessa system är verksamhetskritiska eftersom de legat till grund för bolagets kärnverksamhet.