Införande av arbetssätt kring Team Foundation Server (TFS) 2013 hos statlig myndighet

”Vi är väldigt nöjda med den leverans vi har fått från Viati. Konsulten har varit proffsig, kunnig och lyhörd vilket har varit en nödvändighet för att få fram ett bra resultat under en relativt kort tid.”
– IT-koordinator hos kunden

Kundens utmaning

Kundens IT avdelning håller på att ställa om från en traditionell systemutveckling (vattenfall) till ett mer agilt arbetssätt. I samband med detta arbete uppgraderar även kunden sin Team Foundation Server (TFS) från 2010 till 2013. TFS 2013 är en mer kompetent produkt främst vad gäller planering och krav och passar bättre in i det agila arbetssättet än den tidigare versionen av TFS. Kunden har ett antal grupper av personer som skall arbeta med nyutveckling och förvaltning av framtagna produkter i TFS. Kunden har vidare ett behov av att minimera överlämningstider mellan produktägare, kravanalytiker, utvecklare och testare för att få en effektivare systemutveckling och mer fokuserade resurser. Kunden vill skapa ett mer teamorienterat arbetssätt och samtidigt få en bättre överblick över hur arbetet fortskrider i teamen. I och med uppgraderingen av TFS har även en del direkta problem uppstått. Kunden behöver direkt hjälp med att lösa dessa.

Projektet och Viatis bidrag

Viati har bistått kunden med stöd i förändringsarbetet med systemutvecklingsmetodik och införandet av agilt arbetssätt. Rekommendationer har tagits fram kring hur kunden bäst bör nyttja TFS för kravarbete, systemutveckling, test och teamledning. Viati har även agerat mentor för ett antal olika kundteam för att ge rekommendationer kring arbetssätt, hjälpt till att starta upp nya team samt röjt undan hinder och problem i och runt TFS. Även viss arkitekturdokumentation kring TFS är framtagen.

Lösningen och dess värde för verksamheten

De direkta problemen med TFS är nu lösta och en del av rekommendationerna är införda i organisationen. Generellt upplever utvecklingsteamen nu mindre problem när de arbetar i TFS och en del av teamen har tillsammans med produktägare kommit igång med nytt arbetssätt för kravhantering och planering.