Världsledande leverantör inom fordonsindustrin

Kundens utmaning

En stor omorganisation hos en världsledande leverantör inom fordonsindustrin krävde nystart av ett Integrationskontor. Tidigare grupperingar hade upplösts och behovet av ny arbetsprocess, dokumentation samt en Integration Office Manager var kritiskt. Då medlemmarna av tidigare grupperingar gått vidare till nya tjänster var det även viktigt att samla ihop rätt kompetens i form av rollen Enterprice Architect. Integrationskontorets huvuduppgift var att styra och stödja projekt för att fasthålla en gemensam målbild och arkitektur från strategi ner till integrationsnivå.

Projektet och Viatis bidrag

Uppdraget producerade ett Integrationskontor med en färdig process, rutiner samt arbetsmaterial. Företagets strategier och kapabiliteter kunde stödjas av Integrationskontoret för att styra rätt projekt till rätt mål. Utredningar, certifieringar och proaktivt arbete utförs för att leda projekten till rätt lösningar. Viati har med sin kompetens drivit detta arbete från nystart till mål för att sedan lämna över ett fungerande Integrationskontor till organisationen.