Integration mellan fastighetssystem och ärendehanteringssystem

”Vi har gjort många olika integrationer i många olika organisationer men vi har aldrig fått ut så mycket funktionalitet som i den här integrationen med fastighetssystemet”
– Standardsystemets projektledare för integrationen

Kundens utmaning

Kunden hade nyligen tillsammans med resurser från Viati utvecklat ett eget fastighetsinformationssystem. Systemet hade tillgång till Sveriges samtliga fastigheter med tillhörande information via onlinetjänster från Lantmäteriet. En viktigt process i kundens organisation är markförhandling vid ianspråktagande av mark för etablering av infrastruktur. Denna process skulle få ett ärendehanteringssystem – ett standardsystem med anpassningar. En användarnära och samtidigt IT-arkitekturellt bärkraftig integration med det befintliga fastighetssystemet var en nyckelfaktor för att få till stånd den effektivisering av markförhandlingsprocessen som ärendehanteringssystemet var tänkt att medföra.

Projektet och Viatis bidrag

Viati bidrog till att inom tid och budget driva integrationsprocessen i rätt riktning. Först med analys av verksamhetsbehovet och de IT-tekniska förutsättningarna och sen utveckling, integration, test och driftsättning. Detta tillsammans med både standardsystemets representanter, representanter för slutanvändarna och kundens IT-organisation. Allt ledde till ett uppskattat slutresultat. Handläggarna inom markförhandlingsprocessen har nu ett effektivt verktygsstöd samtidigt som kundens organisation för IT-förvaltning har två väldefinierade IT-system och en tydlig integration att förvalta och förädla.