Nya arbetssätt på myndighet i Sundsvall

Inom myndigheten arbetar våra konsulter med att införa nya arbetssätt för projektstyrning, agila metoder och systemutveckling.

Kundens utmaning

Myndigheten står inför stora intressanta utmaningar och har valt att samarbeta med Viati inom flera strategiska områden.

Projektet och Viatis bidrag

Myndigheten har tagit in Viati för att etablera nya arbetssätt inom projektstyrning, systemutveckling och agilt arbetsätt. Viati arbetar med allt från att ta fram nya processer och utvärdera verktygen som ska användas inom myndigheten. Viati är också metodstöd inom området. Myndigheten arbetar också med ständiga förbättringar som har till uppgift att förbättra processerna inom verksamheten, Viatis konsulter är med att tar fram delar av den nya processen. Inom myndigheten tar Viati också fram det nya intranätet. Viati utbildar också myndigheten i JAVA utveckling samt utvecklar framtidens tjänster inom myndighetens systemförnyelse.

Lösning och dess värde för verksamheten

Viati har varit drivande i framtagning av nya arbetsätt inom myndigheten. Viati har också ingått i projektet för ständiga förbättringar.