Utveckling av bildhanteringssystem för Peas and Understanding

”Viati är en mycket bra samarbetspartner. De har hjälpt oss att bygga upp ett team av skickliga konsulter som utvecklat vår produkt. Slutresultat: Fantastiskt bra, över föväntan!”
– Göran Engström, CEO (Peas and understanding)

Kundens utmaning

Kunden arbetar med stora multinationella företag och hanterar stora mängder bilder för kataloger, reklam och webbshoppar som går genom förädlingsprocesser innan de levereras. Manuella, långsamma och felbenägna arbetsflöden bromsade kundens tillväxt men med hjälp av nyutvecklade skräddarsydda system kunde detta förbättras avsevärt.

Projektet och Viatis bidrag

Viati bidrar med att vidareutveckla systemet och hjälper kunden med att komma på nya lösningar för att förbättra och optimera sina processer.

Lösningen och dess värde för verksamheten

Tidigare manuella, långsamma och felbenägna processer har utbytts mot skräddarsydda lösningar som gjort kunden marknadsledande inom sin domän.