Nätverkande inom järnväg (Dalarna)

Tre av våra konsulter har nyligen varit iväg på en branschträff inom järnväg som innehöll mycket nätverkande med branschkollegor, folkrace samt julbord. Patrik Eriksson försvarade vår heder med en hedersam tredjeplats i den prestigefyllda folkracetävlingen tätt efter Jonas Tysk (1:a) och Johan Eltin (2:a), båda från JMJ Infravision.