Nordic Testing Days i Tallin

I veckan har Larz Andersson varit på Nordic Testing Days i Tallinn. Konferensen lockar deltagare från hela världen, inte mindre än 32 olika föreläsningar med inspirerande och lärorika ämnen med allt från mobiltestning till crowdsoursed test communitys. Det som inspirerade Larz mest var de Keynote Speakers som inledde dagarna och föreläsningen med Kristel Kruustük som är grundaren till Testlio med sina 10000 testare runt om i världen. Larz tycker att man tydligt kan se vart branschen är på väg, det var mycket runt testning av mobila devicer, Prestandatestning och Testautomatisering. Vi på Viati ser fram emot lite kompetensöverföring från Larz.