Nytt ramavtal tecknat med Trafikverket

Vi är glada att Trafikverket har valt att teckna ramavtal med oss avseende: Resurskonsulter inom IT områden Infrastruktur och Applikationsplattform inklusive drift. Avtalet gäller till 2019-01-20 med option på 1 år + 1 år + 6 mån.