ÖREBRO

KOMPETENS OMRÅDEN

Vi lever på vår kompetens, vilket gör att vi fokuserar starkt på kompetensutveckling för att möta marknadens/kundens behov. Viati Örebro har i huvudsak tre kompetensben att stå på: projektledning, systemutveckling och arkitektur.

Projektledning och ledning

Projektledning och lednings är ett av de starkaste kompetensbenen som Viati Örebro står på, med många erfarna projektledare och ledare med bred kunskap från olika branscher och metoder i sitt bagage.

Projektledning hos oss handlar om att driva projekt på ett effektivt sätt i så väl traditionell som agil ledning med kunden tätt involverad, för att träffa kunden kravbild. Vi lägger även stor vikten på våra medarbetares kompetens för metod och beteende inom projektledning. Med metod menar vi förmågan att enkelt tillämpa kundens metoder för att t.ex. tydliggöra mål för intressenter och förstå samspelet mellan olika projektroller. Med beteende menar vi agera ledare i projektet, ha förmågan att t.ex. kommunicera effektivt, skapa engagemang och lösa konflikter.

Förutom traditionell/agil projektledning bemästrar vi även andra ledande roller i projekt som – programledning, förändringsledning, testledning och kravledning.

Roller:
Programledare
Projektledare
Förändringsledare
Testledare
Kravledare
Scrum Master

Systemutveckling

Roller:
.NET utvecklare
SharePoint utvecklare
Integrationsutvecklare

 

IT – arkitektur

Roller:
Verksamhetsarkitekt
Lösningsarkitekt
Mjukvaruarkitekt
Infrastrukturarkitekt